Om fester.nu


Det här festschemat drivs av KMR, Klubbmästarrådet, som är en sammanslutning av klubbmästerier i Stockholm. KMR finns till för att tillvarata klubbmästeriernas intressen dels gentemot varandra, dels i arbetet med andra studentföreningar. KMR sammanträder en gång i månaden och ser bl.a. till att information om fester, pubar och programverksamhet når ut till studenterna på de olika studentkårerna. De som leder KMR är Övermarskalken, ÖM, och Biträdande Övermarskalken, BÖM. Vill du dem något så kan du maila dem på adressen oma@ssco.se.

Festschemat hackades ursprungligen ihop av Calle Almquist 2001.
2004 gjordes www.fester.nu om av Kalle Nyberg för att kopplas samman med Klubbmästarrådets databas.

Ansvarig för för fester.nu är Övermaskalkarna vid SSCO.

Har du några synpunkter eller frågor, eller har hittat några buggar, så tveka inte att höra av dig.
Fester.nu handhas av Qmisk Kista, vilket vi tackar ödmjukast för.

Tillbaka till festschemat